Informace o zpracování osobních údajů

I. Proč údaje zpracováváme:

 1. Aby bylo možno odpovídat na dotazy které nám zašlete prostřednictvím emailu nebo formuláře z našich webových stránek.
 2. Pro vzájemnou komunikaci při řešení zakázky.
 3. Pro případ uzavření smlouvy o dílo.

II. Jak údaje zpracováváme:

 1. S Vašimi osobními údaji pracujeme v listinné formě i elektronicky, vždy pouze manuálně, tj. bez automatizovaného zpracování.

III. Jaké údaje zpracováváme:

 1. Jméno a příjmení.
 2. Adresa.
 3. E-mail a tel. číslo.
 4. Údaje týkající se platebního styku v případě smlouvy o dílo.

IV. Jak dlouho údaje zpracováváme a uchováváme:

 1. Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu, za kterým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 10 let.

V. Komu údaje předáváme:

 1. Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty třetí straně (naši smluvní partneři), využijí je výhradně pro účely uvedené v bodě I.

VI. Jaká jsou Vaše práva:

 1. Máte právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům o Vaší osobě, tyto údaje Vám poskytneme bezplatně na základě Vaší žádosti.

VII. Soubory cookies:

 1. Pro zkvalitnění našich webových stránek používáme soubory cookies, umožňují nám lépe přizpůsobit webové stránky Vašim potřebám.
 2. Používáním našich webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies.
 3. Použití cookies můžete omezit nebo úplně zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče.
 4. Více informací o cookies naleznete zde